Zavedení úsporných opatření ve společnosti MAVA-lisovna s.r.o.

vytvořeno: 2.9.2019, před 4 roky v rubrice Novinky Společnost MAVA-lisovna s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016373

Společnost MAVA-lisovna s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016373 „Zavedení úsporných opatření ve společnosti MAVA-lisovna s.r.o.“.

Záměrem projektu je výrazné snížení energetické náročnosti výrobních a technologických procesů. Předkládaný projekt je zaměřen na nahrazení zastaralé energeticky náročné technologie se zásadním dopadem na snížení celkové energetické náročnosti provozu.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU