O firmě

Na trhu působíme již více než dvacet let a jsme držiteli certifikace ISO 9001. Dodržování jakosti produktů a stanovených cílů je pro nás základním kritériem výroby.

ZÁKLADNÍ DATA FIRMY

 • vznik Firmy v roce 1992
 • transformace na společnost s ručením omezeným v roce 1996
 • roční obrat 1,5 mil. € - meziroční nárust 15-20%
 • podíl exportu 10% - 30%
 • počet zaměstnanců 49

ZÁKLADNÍ CÍLE

 • výroba kovových komponentů, dílů a menších montážních celků odběratelům automobilového, strojírenského, elektrotechnického, stavebního a obuvnického průmyslu
 • dokonalou organizací práce, zaváděním nových technologií docílit výrobek s vysokou jakostí a přiměřenou cenou
 • dodržování jakosti a stanovených cílů je základem pro spokojenost zákazníka

LOGISTIKA A VYBAVENÍ

 • k řízení výroby je firmou využívána počítačová síť
 • konstrukční kancelář
 • Laser středisko
 • zámečnická dílna
 • lisovna
 • nástrojárna
 • k výrobě využívá dvoulodní halu s ocelovou konstrukcí 3 podlaží a 1 obloukovou výrobní budovu
 • jednu obloukovou skladovací halu
 • celková plocha výrobních prostor je 4700 m2
 • celková skladovací plocha 800 m2
 • manipulační a ostatní plochy 5700 m2
 • k manipulaci požíváme vysokozdvižné vozíky 1t a 3,5t
 • Certifikáty kvality

  Certifikáty kvality výroby ISO 9001

 • Politika jakosti

  Vedení společnosti MAVA-Lisovna s.r.o. vyhlašuje v souvislosti se zavedením systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 tyto hlavní body